חדשות ועדכונים

עדכון בנוגע לקידוח מגד 5

עדכון בנוגע לקידוח מגד 5

הסכם עם SKY ENERGY לקבלת שירותי "צוות מקצועי" בשדה מגד

הסכם עם SKY ENERGY לקבלת שירותי "צוות מקצועי" בשדה מגד

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מכתב מהממונה לגבי מבחני הפקה במגד 6

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

מינוי מנכ"ל זמני מר אמיר בן דוד

תוצאות מבחני הפקה בקידוח מגד 6

תוצאות מבחני הפקה בקידוח מגד 6
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה