"מראש ההרי קדם וממגד גבעות עולם"
"מראש ההרי קדם וממגד גבעות עולם"
"מראש ההרי קדם וממגד גבעות עולם"

גבעות עולם

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) הנה שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. השותפות פועלת בתחום חיפושי נפט והפקתו החל משנת 1993.

השותפות הינה הבעלים של חזקה לפיתוח שדה הנפט מגד שהתגלה על ידה לאחר שביצעה פעולות חיפוש וקדיחה של שלוש בארות – מגד 2, מגד 3, ומגד 4 בשטח הרשיון שקדם לקבלת החזקה.
החזקה הוענקה לשותפות על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים, באזור ראש העין, בשטח כולל של כ–240 קמ"ר.

קידוחי נפט

החברה קדחה עד היום 6 קידוחי חיפושי
ואימות באזור החזקה. מרבית
הקידוחים מגיעים לעומק ש לכ4700 מטר ושכבת המטרה נמצאת משבכות מ 4100 עד 4700.

הפקת נפט

החברה התחילה להפיק נפט קל 43API משנת 2010 מאתר מגד 5 ,עד היום החברה הפיקה כ 1.250 מיליון חביות, ,הנפט המופק מועבר ע"י מכליות כביש לאחסון ומכירה לבתי הזיקוק פז.

סביבה

החברה פועלת ושומרת על כל תקני איכות הסביבה ושמירה. לצורך שמירה על האקפיפר, הקמנו שני בארות ניטור למי תהום. כמו כן הגז היוצא, נשרף בלפיד ירוק לשמירה על איכות האויר.

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא חברה "עממית" השייכת לכ-14,000 משקיעים מהציבור הרחב …

להלן קישור לאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בו מופיעים כל דיווחי השותפות למשקיעים. מצגות שפירסמה השותפות באתר הבורסה …

אתר האינטרנט של שותפות גבעות עולם מכיל מידע על פעילות השותפות, תכניות העבודה וחזון השותפות לשנים הבאות, מועדים ולוחות זמנים לביצוע …

דילוג לתוכן