איכות אוויר

הפקת נפט מלווה בהפקת גז שנמצא אף הוא במאגר יחד עם הנפט.

מרכיבי הגז העיקריים בשדה מגד הינם כ-75% מתאן, 10% פחמן דו חמצני והיתר – קבוצות פחמימנים כבדים יותר. הגז מופרד מהנפט על פני השטח בתוך מפרידים גרוויטציונים ובשלב זה (עד למציאת פתרונות שיאפשרו את מכירת הגז) הוא מוזרם למערכת לפידים ירוקים שמטרתם למנוע את זיהום האוויר בהתאם לתקנים בינלאומיים.

לפידים אלו, מעבר לכך שהם שורפים כליל את הגז, הינם סגורים, וזאת כדי שהלהבה לא תהיה גלויה, ובאופן זה לא תהווה זיהום אור בשעות החשיכה.

דילוג לתוכן