אתר מגד 5

באר מגד 5 נקדחה בשנת 2009 בדרום מזרחה של חזקת ראש העין I/11 לעומק של 4700 מ'.

עם תום פעולות הקידוח, בוצע בבאר תהליך המרצה על מנת לשפר את זרימת הנפט אל מעל לפני השטח. שכבת הנפט אליה חודרת באר מגד 5 מורכבת מ – 8 מקטעים. המקטע העמוק ביותר הינו מקטע מס' 1 שמגיע לעומק של כ-4700 מ', והרדוד ביותר הוא מקטע מס' 8 שמגיע לעומק של 4000 מ'. נכון להיום, נפט מופק בזרימה טבעית ממקטע אחד בלבד – 8b.

החל מיוני 2011 ועד היום, באר מגד 5 מפיקה נפט באופן סדיר ומסחרי במסגרת מבחני הפקה ארוכי טווח. קצב הזרימה הטבעית של הנפט שהחל בכ- 800 חביות ליום עומד כיום על כ- 400 חביות נפט.

תהליך ההפקה מבוצע באופן רציף וטבעי גם בשבתות וחגים, וזאת על פי היתר הילכתי שהתקבל מהרב עדין שטיינזלץ שליט"א וממכון צומת.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן