אתר מגד 6

באר מגד 6 נקדחה בשנת 2013 כקילומטר דרומית לבאר מגד 5 לעומק של 4754 מ'.

במהלך מבחני ההפקה שהחלו בחודש אוגוסט 2016 והסתיימו בחודש
דצמבר 2016 הופקו מבאר מגד 6 כ 45 אלף חביות נפט וכן מי תצורה.

בהסתמך על המידע שהתקבל מהמבחנים, השותפות בסיוע יועציה,
תבחן את הפעולות העתידיות שיבוצעו בבאר.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן