בארות ניטור מי תהום

גבעות עולם קדחה שני קידוחי ניטור בחלקה המערבי של ליבת שדה מגד, וזאת בתיאום עם רשות המים.

קידוח הניטור הראשון נקדח ב 2013, בטרם החלו פעולות הקדיחה בבאר מגד 6. קידוח הניטור השני נקדח ב 2014, עם סיום קדיחת באר מגד 6 ולפני תחילת מבחני ההפקה בו.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן