דף הסבר כללי

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא חברה "עממית" השייכת לכ-14,000 משקיעים מהציבור הרחב שהשקיעו את מיטב כספם בתקווה למימוש החזון הגדול – מציאת נפט כחול לבן בכמויות מסחריות. השקעה זו של כ-84 מיליון דולר בהון השותפות אפשרה את גילויו של שדה מגד ואת התחלת הפקת הנפט ממנו.

השותפות פועלת לקידום פיתוח השדה ומחפשת שותפים אסטרטגיים.

השותפות מאמינה שהמשך הפעולות לפיתוח שדה מגד והגידול המיוחל בהפקה יביאו להשאת ערך יחידות ההשתתפות שבבעלות הציבור.

הכנסות השותפות ממכירת נפט נכון לדוחות הכספיים ליום 30.06.2014 הסתכמו בכ-60 מליון דולר.

מצגת כנס משקיעים – יוני 2023

דילוג לתוכן