טיפול בפסולת, בשבבים ובנוזלי קידוח

השותפות פועלת ככל שניתן להפחתת פסולת במקור, לצימצומה בתהליכי הקידוח וההפקה, ולמיחזורה באתרים. הדבר נעשה על ידי בחירה מושכלת של חומרי הגלם, הפרדה בין נגר לשפכים תעשייתיים אשר נאספים ומשומשים שוב בערכת נוזלי הקידוח, וכן הפרדה במקור של סוגי הפסולות השונים.

לפעולות הקידוח וההפקה ישנן תוצרי לוואי ייחודיים אשר מטופלים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, ומועברים לאתרי טיפול מורשים כמפורט להלן:

שבבי קידוח
שבבי קידוח הינם מטחן הסלע היוצא מהבאר יחד עם בוץ הקידוח בעת פעולת הקדיחה. השבבים מופרדים באמצעות מסננות מבוץ הקידוח. בוץ הקידוח מוזרם למיכלי הבוץ לשימוש חוזר בבאר, והשבבים מועברים למכולות אטומות עד לפינויים מהאתר. תכולת המכולות נדגמת על ידי דוגמים מוסמכים ונשלחת לאנליזות במעבדה מוסמכת על פי מתווה שנקבע עם אגף קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה. על פי תוצאות האנליזות מסווגים השבבים לפינוי לאתרי פינוי פסולת מורשים.

פסולת תעשייתית
פסולת תעשייתית באתרי קידוח והפקה מורכבת בעיקרה מחומרי ספיגה, סמרטוטים, פילטרים ומיני אריזות פלסטיק שהכילו שמנים, דלקים,צבעים וכדומה. פסולת זו נאגרת בתוך חביות ייעודיות תוך כדי הפרדה על פי סוגי הפסולת. החביות מפונות אחת לתקופה לאתרי מיון ומיחזור המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

דילוג לתוכן