מבנה הבעלות

גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת (1993), הינה שותפות מוגבלת שנוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בשנת 1993 בין גבעות עולם נפט בע"מ כשותף כללי מצד אחד, לבין הנאמן, גבעות עולם נאמנויות (1993) בע"מ כשותף מוגבל.

יחידות ההשתתפות של השותפות הונפקו לציבור ונסחרו לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב באוקטובר 1993, כאשר כ-95.5% מיחידות ההשתתפות הינן בבעלות הציבור, והיחידות הנותרות מוחזקות על ידי השותף הכללי.

מאז 1993 הוכנס להון השותפות מעל ל – 84 מיליון דולר ארה"ב בעקבות הנפקת יחידות שותפות נוספות שבוצעו למימון פעילויות החיפוש וההפקה.

דילוג לתוכן