שדה הנפט מגד

בשנת 2004 הוכר שדה מגד כתגלית על ידי משרד התשתיות, האנרגיה והמים, ולשותפות הוענקה חזקה לפיתוח השדה ולהפקת נפט ממנו – חזקת ראש העין I/11.
שטח החזקה הינו 243 קמ"ר, ותוקפה עד 1.4.2032 עם אפשרות להארכה בעשרים שנה נוספות. חלקה של השותפות בחזקה עומד על 99%.

הנפט מופק בזרימה טבעית בלחץ עצמי משכבה קרבונטית מגיל טריאס בעומק של מעל ל – 4 ק"מ מתחת לפני השטח, ויחד אתו מופק גז טבעי אשר מופרד ממנו במתקני טיפול בפני השטח. לשותפות גבעות עולם הסכם למכירת הגז לחברת גט"ל שטרם הושלמו התנאים לכניסתו לתוקף.

בחתך המצורף ניתן לראות את המבנה האנטיקלינרי של מאגר הנפט בתת הקרקע. תצורת מוחילה C אוטמת את המאגר על ידי מסלע אנהידריטי, ותמלחת פוסילית בעומק מהווה את תחתיתו.

דילוג לתוכן