שמירה על מי התהום והקרקע

בארות שדה מגד ממוקמים מעל אקוויפר חבורת יהודה באגן ירקון תנינים. בהתאם לכך, ועל מנת לוודא הפרדה מוחלטת של חומרי הקידוח והנפט בבארות ממי התהום, שותפות גבעות עולם נוקטת בשורת אמצעים להבטחת איכות המים.

דוגמאות לצעדים אלו בהיבט התפעולי הינן שימוש בחומרים טבעיים בלבד בזמן הקדיחה בעומק מי התהום, דיפון הבאר בעומק מי התהום בשלושה צינורות פלדה (Casing) שבינהם מותקן מערך ניטור לחצים המוודא איטום מוחלט, וכן איחסון ושימוש בחומרים על פני השטח במאצרות ועל גבי משטח תפעולי אטום לסביבה.

בנוסף, שותפות גבעות עולם קדחה שני קידוחי ניטור במורד הזרימה של האקוויפר בהנחיית ראשות המים. מטרת הקידוחים הינה לוודא שמירה על מי התהום ואיכותם, דבר שנעשה באמצעות דיגומים תקופתיים ובדיקות כימיות להרכב המים.

דילוג לתוכן