דוחות כספיים

דו"ח רבעון שלישי, 2016 דו"ח רבעון שני, 2016 דו"ח רבעון ראשון, 2016 דו"ח שנתי, 2015 דו"ח רבעון שלישי, 2015 דו"ח רבעון שני, 2015 דו"ח רבעון ראשון, 2015 דו"ח שנתי 2014 דו"ח רבעון שלישי, 2014 דו"ח רבעון שני, 2014 דו"ח רבעון ראשון, 2014 דו"ח שנתי 2013 דו"ח שנתי 2012 דו"ח שנתי 2011 דו"ח פערי שכר חזרה […]

מידע צופה פני עתיד

אתר האינטרנט של שותפות גבעות עולם מכיל מידע על פעילות השותפות, תכניות העבודה וחזון השותפות לשנים הבאות, מועדים ולוחות זמנים לביצוע התכניות השונות, הסכומים שיידרשו להשלמתן ופרטים נוספים אחרים. כל הנ"ל הנו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על סמך הערכות השותף הכללי ויועציו נכון למועד זה, כמו גם על תכניות […]

ניכוי מס

  תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2014   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2013   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2012   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2011 חזרה לכל העדכונים

עתודות

  דו"ח NSAI ליום 31.12.2013   דו"ח NSAI ליום 31.8.2013 לבאר מגד 5 בלבד   דו"ח NSAI ליום 31.12.2012   דו"ח NSAI ליום 31.12.2011 חזרה לכל העדכונים

דף הסבר כללי

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא חברה "עממית" השייכת לכ-14,000 משקיעים מהציבור הרחב שהשקיעו את מיטב כספם בתקווה למימוש החזון הגדול – מציאת נפט כחול לבן בכמויות מסחריות. השקעה זו של כ-84 מיליון דולר בהון השותפות אפשרה את גילויו של שדה […]

דוחות

דו"ח רבעון שלישי, 2016 דו"ח רבעון שני, 2016 דו"ח רבעון ראשון, 2016 דו"ח שנתי, 2015 דו"ח רבעון שלישי, 2015 דו"ח רבעון שני, 2015 דו"ח רבעון ראשון, 2015 דו"ח שנתי 2014 דו"ח רבעון שלישי, 2014 דו"ח רבעון שני, 2014 דו"ח רבעון ראשון, 2014 דו"ח שנתי 2013 דו"ח שנתי 2012 דו"ח שנתי 2011 דו"ח פערי שכר חזרה […]

מידע מהבורסה

להלן קישור לאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בו מופיעים כל דיווחי השותפות למשקיעים. לחץ כאן להלן קישור לאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בו מופיעים כל דיווחי השותפות למשקיעים. לחץ כאן חזרה לכל העדכונים