Meged 8 site

באתר מגד 8, הממוקם מספר קילומטרים מערבית לבאר מגד 5, יתבצע קידוח הנפט הבא של גבעות עולם.

התשתיות לביצוע הפעילות באתר נפרשו, כמו גם מגדל הקידוח ומתקניו ונמצאים מוכנים לפעולה.

הפעילות באתר צפויה להתחיל לאחר סיום מבחני ההפקה במגד 6.

Previous slide
Next slide
Skip to content